Horvát kulturális egyesület

Horvátok és magyarok régóta élnek egymás szomszédságában, s habár volt köztünk nem egy viszály, csak a legjobb barátságok tartanak ki ilyen sokáig. Diákjaink is tudják, históriánk több helyen összeforr.
Így egyesületünk névadója is egyszerre volt horvát és magyar.

Dugonics András egy Szegedre vetődött dalmát kereskedőcsalád sarja volt, aki tudásával gyarapította a magyar irodalmat, s hozzá tett a történelemhez, matematikához is.
Ő fedezte fel Anonymus históriáit, és ugyancsak ő népszerűsítette őket először irodalmi műben. Egy regényében pedig – Etelka, egy igen ritka magyar kis- asszony – II. József rendeletei bírálta, mellyel hozzájárult a nemzeti érzelmek és az 1790-es évek politikai mozgalmainak erősödéséhez, de a magyar nyelvújító mozgalom radikális alakjának is számít.

 

Áttekintés

Horvátok és magyarok régóta élnek egymás szomszédságában, s habár volt köztünk nem egy viszály, csak a legjobb barátságok tartanak ki ilyen sokáig. Diákjaink is tudják, históriánk több helyen összeforr.
Így egyesületünk névadója is egyszerre volt horvát és magyar.

Megrendelő

Horvát kulturális egyesület, Szeged

Tevékenység

Arculat
Logo
Web-design